0903.69.11.47

Sản phẩm

Chai đựng dầu gội

Chai đựng dầu gội

Chổi Nước

Chổi Nước

Miếng lau thấm nước

Miếng lau thấm nước

Bình xịt nước

Bình xịt nước

Bộ chổi nhựa quét sàn

Bộ chổi nhựa quét sàn

Miếng bọt biển

Miếng bọt biển

Bộ lau nhà

Bộ lau nhà

Găng tay cao su

Găng tay cao su