0903.69.11.47

Hóa chất DYMA chuyên dùng cho máy giặt thảm